dlhoročné skúsenosti a prax.

overiteľná naša spoľahlivosť, diskrétnosť a utajenie údajov

správnosť a bezchybnosť spracovania mzdovej agendy, potvrdená internými auditmi klientov a taktiež štátnymi kontrolami

NOVINKY

linka
KONTAKT

0905 589 592
i.poracova@chello.sk

STANOVENÉ CENY

linka

1 zamestnanec / mesiac = od 9 Eur
1 dohoda / mesiac = 4 Eur
1 RZD / 1 x za rok = 6 Eur / osoba
1 Daňové priznanie FO typ A = 20 Eur

Minimálna cena – 33 Eur

VŽDY JE MOŽNÁ DOHODA O CENE

Spracovanie podkladov pre štatistické výkazy – v cene štandardného spracovania miezd
Spracovanie podkladov pre výkazy pre Daňový úrad – v cene štandardného spracovania miezd

Poradenstvo 7 dní v týždni = bezplatne.

Splatnosť - 30 dní od vystavenia faktúry.